Kiyoharu จะออกทัวร์และปล่อยซิงเกิ้ลที่สองในเดือนมกราคม

Kiyoharu จะปล่อยดิจิตอลซิงเกิ้ล เร็ว ๆ นี้ ภายในวันที่ 15 ม.ค. และมีการจัดทัวร์ไลฟ์คอนเสิร์ต โดยการเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. ให้กับการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้ และ จะมีการจัดทัวร์อื่นๆตามมาเรื่อยๆ

charade